2 Haziran 2022

2022-2023 Dönemi Konukevi Erken Kayıt Başvuruları

Konukevi erken kayıtlarımız 03.06.2022 / 08.06.2022 tarihleri arasında Mebis sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır. 2022-2023 Eğitim Döneminde Ankara Medipol Üniversitesi öğrenci konukevi, kız ve erkek öğrenciler […]
3 Eylül 2021

Yeni Kayıt Öğrencileri Konuk Evi Başvuruları

Konukevi kayıtlarımız 06.09.2021 / 10.09.2021 tarihleri arasında Mebis sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır. 2021-2022 Eğitim Döneminde Ankara Medipol Üniversitesi öğrenci konukevi, kız ve erkek öğrenciler için […]
14 Temmuz 2021

Konukevleri Bilgilendirme Duyurusu

Konukevi kayıtlarımız 30.07.2021 / 03.09.2021 tarihleri arasında Mebis sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır. 2021-2022 Eğitim Döneminde Ankara Medipol Üniversitesi öğrenci konukevi, kız ve erkek öğrenciler için […]

Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı
Yükseköğretim Yurtları

Bilgiyi_yaratıcı_bilgileri_paylasiyoruz

Bilgiyi, geleceğin yaratıcı fikirleriyle paylaşıyoruz

Geleceği şekillendirmeye istekli, evrensel değerlere karşı bilinçli, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş kişileri modern eğitim sistemi ile yetiştirmek ve bu amaçla edinilen birikimleri bilgi ve teknolojiyle pekiştirerek insanlığın yararına sunmaktır.
Birlikte_gelistirmek_ve_gelismek_2

Birlikte gelişmek ve geliştirmek

Birey ve toplum bazında araştırma bilincini geliştirmek, bu alandaki bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek vermekle mümkün olabilir. Türkiye Eğitim Bilim ve Araştırma Vakfı’nın tüzüğünde bu amaçlara hizmet edecek çok önemli bir madde yer alır: “Kazanç amacı gütmeyen lisans ve lisansüstü eğitim vermek, bilim kurumları, uygulama ve araştırma merkezleri kurmak…” Vakfımız, faaliyet gösterdiği her konuda evrensel akademik standartlara uygunluğu gözeten, bugünden öte yarını esas alan, özgürce bilimsel araştırma ve bilgi üretimini hedefleyen, üstün donanımlı bilim uzmanları yetiştirmeye özen gösteren bir kurum olarak bu maddenin karşılığını vermektedir. Fiziksel altyapısı, ekonomik desteği, nitelikli insan gücü, teknoloji alanındaki deneyimi, ulusal ve uluslararası alanlardaki üstün tecrübeye sahip kadrosuyla ülkemize hizmet vermektedir.