group

VİZYONUMUZ

Eğitim ve sağlık alanında dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek bu bilimsel gelişmelerin ülkemizde de uygulanabilmesine destek olmak, eğitim ve sağlık konusunda bireysel ve toplumsal bilinci artırarak bu bilince sahip fertlerin yetişmesine katkıda bulunmak, bu konularda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapmak ve her yönü ile bilimsel yetkinliğe sahip, uzman ve nitelikli bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

stats

MİSYONUMUZ

Sağlık ve eğitim alanında bireyin ve toplumun yaşam standartlarını yükseltecek bilimsel bilginin üretilmesini ilke edinerek, bilimsel özgürlüğün ışığında, bilgiyi üreten ve uygulayan akademisyenlerin yetişmesine imkan sağlamayı, bilim insanlarının çalışmalarına katkıda bulunarak toplumun ihtiyacı olan alanlarda bireysel ve toplumsal bilinç oluşturmayı hedeflemektedir.


Vakfin_Amaci-1

VAKFIN AMACI

Vakıf dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, özellikle eğitim ve sağlık konusundaki bilimsel gelişmelerin ülkemizde de uygulanmasına yardımcı olmak, eğitim ve sağlık konusunda bireysel ve toplumsal bilinci artırmak, bu bilince sahip fertlerin yetişmesine katkıda bulunmak, bu konularda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapmak ve her yönü ile bilgi ve becerleri yüksek, nitelikli ve sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur. Vakıf, kamu kuruluşlarının bütçeleri içinde yer alan eğitim ve sağlık ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirerek kamu hizmeti ifa ederken kamu yükümlülüklerini azaltarak topluma hizmet etme amacını da gerçekleştirmiş olacaktır.
Yayinlarimiz

YAYINLARIMIZ

Ancak paylaşılan bilgi işe yarar. Akademik düzeyde olsun, popüler bilgi düzeyinde olsun, sağlık yayıncılığı özen ister, ciddiyet ister, emek ister. Toplumun ve bireylerin sağlıklı yaşam bilincini yükseltmek, bir ölçüde de, nitelikli ve etkili bir sağlık yayıncılığına bağlıdır desek yanılmış olmayız. Diğer faaliyetlerin yanı sıra, sağlık yayıncılığına da kurumsal bir ciddiyet ve ağırlık getirmek üzere sağlık, eğitim, tıp konularında yaptığı yayınlarla sağlık kültürümüze katkıda bulunmayı hedefleyen Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı, bu amacın ilk adımı olarak üç aylık periyotla SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi’ni yayımlıyor. Sağlık sektörümüzün yönlendiricileri başta olmak üzere sağlık ve tıp alanında söyleyecek sözü olan, düşünen ve üreten zihinlerin ortak sesi olmayı amaçlayan SD, çeşitli söyleşi, makale ve dizilerle okurlarına zengin bir içerik sunuyor. Vakfımız, sağlık kültürümüze yeni açılımlar getirmek, “ancak paylaşılan bilgi işe yarar.” ilkesinin gereğini hayata geçirmek üzere, çeşitli kitaplar ve kitap dizileriyle de sağlık yayıncılığı faaliyetini daha kapsamlı hale getiriyor.